Service

Det är enkelt att räkna upp vad som inte finns i serviceväg i Krogsered: skola, butik, drivmedel, post, bank, vårdcentral, apotek, återvinningsstation, allmänna kommunikationer, bibliotek…
Närmaste postkontor finns sedan årsskiftet 2011-2012 i Kinnared. Övrigt av ovanstående finns i Ätran.

Det enda årliga bidraget kommunen gett till Krogsered utan att söka, var till skötseln av badstranden, eftersom här var en kommunal simskola fram till 1968. För något år sedan drogs bidraget in. Besiktning av bryggan och tömning av soptunnan/dasset kvarstår i kommunens regi.

Närmaste serviceort är således Ätran. Det är oerhört viktigt för invånarna i Krogsered att Ätran får ha kvar de serviceinrättningar de har i dag.
Inte minst blev det kännbart för Krogseredsborna när affären i Ätran lades ner några månader vintern 2011-2012 och invånarna fick köra i snitt fyra mil tur och retur för att handla.

LUP – Krogsered

LUP Krogsered

Sägner i Krogsered

Sägner i Krogsered

KIK på FB

KIK på FB

Sök #Krogsered

Annonser

annonsera

annonsera

annonsera

annonsera

krogsereds fiber

HS Webb- & Reklambyrå
annonsera
annonsera
annonsera
annonsera
krogsereds fiber
HS Webb- & Reklambyrå

Krogsered

Vädret Krogsered

Translate »