Lokala företag i Krogsered

Totalt finns det nästan 70 st företag i bygden, vilket är 29 % av Krogsereds befolkning. 
En handfull av dessa företag har anställda. Företagen finns företrädesvis inom jord- och skogsbruksnäringen samt näringsgrenar som avknoppar dessa, exempelvis entreprenad.
I takt med att verksamheterna mer och mer sköts maskinellt blir det inte så många arbetstillfällen. Krogsered är en skogsbruksort men här finns också företag inom VVS, trädgårdsservice, hälsa och design.

 

Företagen presenteras nedan i bokstavsordning.

AB Pilon Golv

Naturzonen i Wismhult

 

 

Vill Ni synas här? Klicka här för att komma till registreringen.